• MySpeleo

Let op deze site gebruikt cookies

Meer we doen er verder niets mee maar deze melding is verplicht :D

I understand

Hoe word ik lid?

 

Lid worden van Speleo Nederland kan door dit aanmeldingsformulier in te vullen. Let er wel op dat je bij inschrijving een pasfoto moet uploaden en de verschuldigde contributie moet over gemaakt zijn voordat het lidmaatschap in gaat. De pasfoto is nodig als identificatie op je lidmaatschapkaart. Deze lidmaatschapkaart is nodig als we grotten bezoeken (m.u.v. introductietochten, hiervoor hoef je nog geen lid te zijn van de vereniging).

 

Wat kost het lidmaatschap?

 

Binnen Speleo Nederland kennen we drie soorten leden: leden, huisgenootleden en jeugdleden. Leden zijn leden die niet vallen onder huisgenootleden of jeugdleden, huisgenootleden zijn leden waarvan een huisgenoot reeds geregistreerd is als lid. Ben je jonger dan 21 jaar, dan kun je lid worden als jeugdlid.  

De contributie voor leden bedraagt € 45,00 per jaar. (Voor de overige lidmaatschapsgelden wordt verwezen naar onderstaand overzicht.) Dit zal in 2019 mogelijk nog aangepast kunnen worden.

De  reddings- en reisverzekering die voorheen in het lidmaatschap zat dient zelf bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten te worden.  Je kunt dit doen door een doorlopende reisverzekering af te sluiten met de juiste modules voor risico sporten (aanvullend verzekeren voor gevaarlijke sporten of bijzondere sporten) bij bijvoorbeeld Allianz, Rabobank, ANWB en de NKBV. (zie linken onderaan deze pagina naar enkele assuradeurs)

De vereniging heeft leden, functionarissen en bestuursleden wel verzekerd middels een Verenigingsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering. Leden ontvangen twee maal per jaar het blad Spelerpes. Een lidmaatschap geeft de mogelijkheid deel te nemen aan de door regiogroepen en werkgroepen georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten. Daarnaast kan men na het behalen van de basiscursus speleologie kostenloos speleomateriaal als koorden, zekeringmateriaal en ladders lenen van de vereniging . Bovendien is het dan mogelijk de toegangssleutels voor de door de UBS afgesloten Belgische grotten te verkrijgen. Tevens heeft de vereniging een bibliotheek waar actuele tijdschriften en boeken geleend kunnen worden.

Naast deze leden kent Speleo Nederland ook donateurs en abonnees op het  speleo blad Spelerpes. Voor hen wordt geen verzekering afgesloten en zij kunnen ook niet deelnemen aan de activiteiten of materiaal lenen.

ONDERSTAANDE ZIJN  DE BEDRAGEN PER  MEDIO 2018 EN KUNNEN IN  2019 NOG AANGEPAST GAAN WORDEN. 

Inschrijfgeld € 16,00

contributie € 45,00

Nieuw lid eerste kalenderjaar per resterende (deel van een) maand € 3,75

Huisgenoten € 29,00  (Deze ontvangen geen Spelerpes)

Nieuw huisgenootlid eerste kalenderjaar per resterende (deel van een) maand € 2,50

Jeugdleden (t/m 20 jaar) € 20,00 (Deze ontvangen geen Spelerpes) 

Nieuw jeugdlid eerste kalenderjaar per resterende (deel van een) maand € 1,70

Donateurs (min) € 25,00

Inschrijfgeld en contributie-, donatie- of abonnementsgelden (onder vermelding van het doel) overmaken op giro (IBAN: NL95INGB0002505954, BIC: INGBNL2A) t.n.v. Speleo Nederland, te Linne.

Hier vindt  je de link naar het Inschrijven in de vereniging

Voorbeelden van doorlopende reisverzekeringen voor het afdekken van de risico's van Speleologie zijn .(let er wel op de voorwaarden goed door te lezen zodat deze passen bij het risico welk je wilt dekken. Deze deze worden geregeld gewijzigd): 

https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/doorlopende-reisverzekering

www.rabobank.nl/particulieren/verzekering/reisverzekering/doorlopende-reisverzekering

www.anwb.nl/verzekeringen/reisverzekering/doorlopend/dekkingen/wintersport-en-bijzondere-sporten