• MySpeleo

Privacyverklaring Speleo Nederland 1. Algemeen

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Speleo Nederland (SN) omgaat met persoonsgegevens. Speleo Nederland verwerkt persoonsgegevens van zowel haar leden, als van de bezoekers van haar websites www.speleo.nl en my.speleo.nl .

Speleo Nederland staat als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40407598.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u hierover met ons contact opnemen via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van de bezoekers van de www.speleo.nl en my.speleo.nl websites worden door Speleo Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • beheer van de website (gerechtvaardigd belang);

 • bieden extra functionaliteit aan bezoekers van de website (gerechtvaardigd belang).

  Persoonsgegevens van haar leden (kan ook personen betreffen die zich nog in de aanmeldingsfase bevinden, of oudleden) worden door Speleo Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het registreren van het lidmaatschap van Speleo Nederland (uitvoering overeenkomst);

 • het versturen van nieuwsbrieven, tijdschriften en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);

 • het kunnen functioneren van de verschillende werkgroepen (gerechtvaardigd belang);

 • het uitlenen van speleomateriaal (gerechtvaardigd belang);

 • het besturen van Speleo Nederland (wettelijke verplichting);

 • het beantwoorden van vragen die via email of het contactformulier op de website bij

  het bestuur belanden (toestemming);

 • het uitvoeren van onderzoek bij speleologische en deontologische geschillen

  (gerechtvaardigd belang).

  3. Welke persoonsgegevens verwerkt Speleo Nederland?

  Voor de doeleinden genoemd in Sectie 2 kan Speleo Nederland de onderstaande persoonsgegevens verwerken. Speleo Nederland gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijnn verkregen.

Persoonsgegevens van de bezoekers van de www.speleo.nl en my.speleo.nl websites:

 • Beheer van de website:

  • IP adres van de website bezoeker;

  • bezochte webpagina;

  • tijdstip van bezoek.

 • Bieden extra functionaliteit aan bezoekers van de website:

◦ inhoud website cookies (zie cookie statement voor additionele informatie). Persoonsgegevens van de leden (kan ook personen betreffen die zich nog in de

aanmeldingsfase bevinden, of oudleden) van Speleo Nederland:

 • Afsluiten lidmaatschap van Speleo Nederland:

  • Naam (voor- en achternaam);

  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, land);

  • Geboortedatum (identificatie / bepalen lidgeld);

  • Nationaliteit;

  • Geslacht;

  • E-mailadres;

  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

  • Functies binnen de vereniging (voor bestuursleden en functionarissen);

  • Speleobrevetten en -opleidingen.

 • Versturen van nieuwsbrieven, Spelerpes tijdschrift, uitnodigingen, etc.:

  • Naam (voor- en achternaam);

  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, land);

  • E-mailadres.

 • Kunnen functioneren van de verschillende werkgroepen:

  • In geval van medewerkers of instructeurs (contacteren):

   • ▪  Naam (voor- en achternaam);

   • ▪  Woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, land);

   • ▪  E-mailadres;

   • ▪  Telefoonnummer (vast en/of mobiel).

  • In geval van deelnemers (inschrijvingen):

   • ▪  Naam (voor- en achternaam);

   • ▪  Woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, land);

   • ▪  E-mailadres;

   • ▪  Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

   • ▪  Leeftijd.

 • Uitlenen van speleomateriaal:

◦ Naam (voor- en achternaam);

 • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, land);

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

 • Speleobrevetten en -opleidingen.

 • Besturen van Speleo Nederland:

  • Naam (voor- en achternaam) van alle bestuursleden;

  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, land) van alle bestuursleden;

  • Rijksregisternummer van alle bestuursleden.

 • Beantwoorden van vragen die via email of het contactformulier op de website bij het

  bestuur belanden:

  • Naam (voor- en achternaam);

  • E-mailadres;

  • Additionele gevens die de vragende partij uit eigen beweging meelevert.

 • Uitvoeren van onderzoek bij speleologische en deontologische geschillen:

  • Naam (voor- en achternaam);

  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, land);

  • E-mailadres;

  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

  • Additionele gevens die zich in het onderzoek kunnen openbaren.

   4. Verstrekking gegevens aan derden

   Voor uitvoering van een aantal doeleinden beschreven in Sectie 2 maakt Speleo Nederland gebruik van de onderstaande derde partijen (subverwerkers):

 • Verbond van Vlaamse Speleologen (VVS), Mechelsesteenweg 586 C/10, 1800 Vilvoorde, België voor het verzenden van de Spelerpes;

 • Google Drive voor het opslaan en delen van gegevens door en onder medewerkers van het Speleo Nederland en zijn werkgroepen;

 • Webhosting partij CTI-Solutions, Scheepmakerstraat 23, 2984 BE Ridderkerk voor het hosten van de www.speleo.nl en my.speleo.nl websites;

 • Sociaal secretariaat voor de ledenadministratie van Speleo Nederland.

  Speleo Nederland geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (subverwerkers) waarmee geen contract of verwerkersovereenkomst is afgesloten, en zonder dat dit in deze privacyverklring wordt vermeld. Met deze subverwerkers zullen altijd afspraken worden gemaakt over passende maatregelen om de beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

  Alleen wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is zal Speleo Nederland persoonsgegevens delen zonder overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij de vereniging opvraagt. In een dergelijk

geval dient de vereniging medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden indien de betrokkene daar (schriftelijk) toestemming voor geeft. De betrokkene heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

De vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Enige uitzondering hierop is de naam en het E-mailadres van contactpersonen van Speleo Nederland bij de European Speleological Federation (FSE) en de International Union of Speleology (UIS).

5. Minderjarigen

Speleo Nederland verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Gebruik van audiovisueel materieel

Door de leden gemaakt audiovisueel materiaal blijft eigendom van de leden. Door het materiaal ter beschikking te stellen aan Speleo Nederland verklaren de auteurs zich akkoord met het feit dat Speleo Nederland deze beelden vrij en gratis mag gebruiken voor promotiedoeleinden van Speleo Nederland, en/of voor publicatie op de website van Speleo Nederland, andere media van de vereniging, of hieraan verwant (zoals het tijdschrift Spelerpes). Indien gewenst wordt de naam van de auteur vermeld bij de publicatie.

Door het inzenden van materiaal bevestigen de auteurs dat ze alle rechten voor de gebruikte beelden, portretten en muziek verworven hebben. Zij vrijwaren Speleo Nederland voor alle mogelijke inbreuken op de wetgeving daaromtrent.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Speleo Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Speleo Nederland van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • De vereniging hanteert multi-factor authenticatie voor het kunnen benaderen van alle informatiesystemen met persoonsgegevens.

• Van alle persoonsgegevens worden geautomatiseerd back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of softwarematige incidenten.

9. Rechten omtrent persoonsgegevens

Een betrokkene heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de eigen persoonsgegevens bij de vereniging, zolang dit niet het uitvoeren van een overeenkomst of het nakomen van een wettelijke verplichting onmogelijk maakt. Via het is Sectie 1 vermelde adres kan de vereniging hiervoor gecontacteerd worden. Via ditzelfde adres kan ook bezwaar worden ingediend tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de vereniging of één van de subverwerkers.

Betrokkenen hebben ook het recht om de eigen persoonsgegevens door de vereniging te laten overdragen aan henzelf of in opdracht van de betrokkene direct aan een andere partij. Speleo Nederland kan een betrokkene vragen zich te legitimeren voordat gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Indien een betrokkene klachten heeft over de verwerking van de eigen persoonsgegevens door Speleo Nederland, dan kan deze hierover contact opnemen met het bestuur via het E- mailadres vermeld in Sectie 1.

11. Wijziging privacyverklaring
Speleo Nederland kan deze privacyverklaring op enig moment wijzigen.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!