• MySpeleo

 

brevet B bestaat uit 4 modulen:

de technische module

de topografische module

de wetenschappelijke module

de theoretische module.

Iemand die gevorderd lid wil zijn moet alle modulen met goed gevolg hebben afgelegd.

Dit modulesysteem is gekozen om de oriëntatietechnieken en wetenschap iets meer ruimte te geven en de toch al fysiek zware technische cursus wat te verlichten omdat er nu geen lange theoretische avonden meer bij zijn.

Een voordeel bij dit systeem is dat veel leden die interesse hebben in de wetenschappelijke of oriëntatietechnieken, maar niet in het grotere technische werk, nu losse modulen kunnen volgen zonder aan de instapvoorwaarden van de technische module te hoeven voldoen.

 

Beschrijving modules

 

Technische module

 

Doelstelling: De technische module is erop gericht de deelnemers technische vaardigheden betreffende het voortbewegen in grotten, koord en reddingstechnieken (praktijk en theorie) bij te brengen. Voorwaarden deelname: Basisdiploma gehaald (of een equivalent diploma van een buitenlands speleoverbond, dit ter beoordeling aan de commissie opleiding), persoonlijke speleo uitrusting + sleepzak + spitsleutel. Met goed gevolg het instapweekend doorlopen waarbij het technische eindniveau van de basiscursus wordt getoetst. Tijdsduur: Instapweekend, 3 weekenden en een examenweekend (+ vrijdagavonden) in België.

 

Exameneisen:

Praktisch gedeelte (buiten)

afdalen op enkel koord; passeren van knoop (10 m koord; binnen 6 minuten)

 

klimmen van ladder over langere afstand.

afdalen van ladder over langere afstand.

 

ladderklimmen en bevrijden uit zelfzekering met dülfer (binnen2 minuten)

ladderklimmen en bevrijden uit zelfzekering met afdaler (binnen 3 minuten)

redden gewonde op enkel koord van beneden (binnen 8 minuten)

redden gewonde op ladder van beneden (binnen 8 minuten)

schoorsteen uitklimmen in spantechniek.

zekeren van bovenaf met pulrich bij klimmen punt 5 (binnen 5 minuten gezekerd zijn en pulrich klaar hebben)

rotsklimmen met zelfzekering.

afdalen met pulrich.

afdalen met karabinersitz.